Rasens hälsa

Inom alla hundraser förekommer det sjukdomar. Med vissa raser följer ibland specifika sjukdomar. T ex  rasen mops har ökad risk för andningssvårigheter och ögonproblem och rasen Schäfer har ökad risk att få problem med rörelseapparaten t ex.  Inom vår ras finns ingen sjukdom som är specifik för just pinschern. Däremot inte sagt att rasen aldrig blir sjuk, Sjukdomar förekommer och även andra tillstånd och här nedan kan man läsa om några av dessa.

CH Hickson Jinxed By Java
CH Hickson Jinxed By Java

rasen är generellt sett en frisk hundras

Sedan min första kull föddes 2004 har jag fått god kännedom om rasens hälsa. Enstaka sjukdomsfall förekommer och det är ofta förknippat med tumörer hos äldre hundar.  Överlag upplever jag dock rasen frisk och stark och jag tycker den behåller hälsan upp i åldern. Den blir ofta gammal, upp till 15 år är inget ovanligt. 

höftledsdysplasi 

HD är förkortningen av höftledsdysplasi och det förekommer inom rasen. Det är dock sällan det ger kliniska symtom som hälta och stelhet i unga år. På en äldre pinscher kan det dock märkas på äldre dagar då åldern börjar ta ut sin rätt. Vi använder oss av röntgade föräldradjur och helst alltid naturligtvis med HD resultat A och B. Vi gör detta för att vi vill veta vad vi avlar på, Vi vill inte riskera att para två individer som har dysplasi med varandra. Vi gör det för fortsatt viktig statistik i rasen och vi gör det i förebyggande syfte och framförallt för en fortsatt hållbar ras. 


Hickson Haze
Hickson Haze

DNA tester - Dilute

Rasen pinscher är inte bara röd och svart/röd utan det förekommer sällsynta färger som brons och blå också. De två sista färgerna är inte tillåtna enligt rasstandarden. Dessa färger förekommer pga av att det finns vissa färganlag som bleker den röda och den svart/röda färgen. Alla hundar bär på färganlag och det finns de hundar inom rasen som bär på just dessa anlag. För att det ska födas en bronsfärgad eller blåfärgad krävs att båda föräldradjuren bär på ett varsitt sånt anlag, det anlaget kallas för dilute. Nu för tiden kan man dna testa sina hundar för olika sjukdomar och även färger. Det går att få reda på vilka hundar inom rasen som bär på det diluta anlaget genom ett enkelt blodprov. Anledningen till att dessa färger inte är godkända är för att det kan förekomma vissa hudproblem. Hudproblem som torr och fnasig hud som kan klia samt även hudinflammationer. Med hjälp av dna testerna kan vi uppfödare undvika att två som bär på anlaget paras med varandra. Att anlaget förs vidare av ett föräldradjur är inga problem, så länge det andra föräldradjuret inte bär på samma anlag. Så anlagsbärare kan fortfarande användas i aveln. En anlagsbärare är endast bärare av en gen. Vi testar våra föräldradjur för dilute. En icke anlagsbärare förkortas DD och en bärare förkortas Dd. 

vaccinationsreaktioner och såriga öronkanter

När man pratar om pinschers hälsa så är det två saker som jag tycker är viktigt att delge information om och det är vaccinationsreaktioner och såriga örsnibbar. Ur en valpköpares synvinkel så är detta något som kan upplevas märkbart jobbigt så jag vill gärna lyfta dessa tillstånd. Det är just tillstånd och inget en pinscher dras med hela livet. Dock kan det vara nog så jobbigt även om det bara är för en kort tid. Vaccinationsreaktioner går över på några dagar med rätt behandling och såriga öronkanter kan man få dras med i flera månader och kanske längre än så. Det som är bra att veta när man ska köpa valp är att långt ifrån alla valpar drabbas av en reaktion på vaccinet vid 12 veckors sprutan eller får problem med sina örsnibbar. 

Halvsyskonen Hickson Jingle By Jenta och Hickson Kudos for Kumulus
Halvsyskonen Hickson Jingle By Jenta och Hickson Kudos for Kumulus

ögonsjukdomar

Inom rasen förekommer det ögonsjukdomar såsom olika typer av katarakter samt phtvl. Katarakt är grå starr som är en grumling av ögats lins. Beroende på vart i linsen grumlingen sitter kan synen påverkas. Några små prickar på linsens yta påverkar märkbart medan en massa av en grumling kan påverka synen. Dessa sjukdomar kan vara ärftliga och speciellt anses de vara det om de uppstår tidigt i hundens ålder. Det finns även senila katarakter som anses vara icke ärftliga och beror på ålderdom.  Vi använder oss av ögonlysta föräldradjur i avel. 

Hickson Luna Lovelight
Hickson Luna Lovelight