Rasens hälsa

Inom alla hundraser förekommer det sjukdomar. Med vissa raser följer ibland specifika sjukdomar. T ex  rasen mops har ökad risk för andningssvårigheter och ögonproblem och rasen Schäfer har ökad risk att få problem med rörelseapparaten t ex.  Inom vår ras finns ingen sjukdom som är specifik för just pinschern. Däremot inte sagt att rasen aldrig blir sjuk, Sjukdomar förekommer och även andra tillstånd och här nedan kan man läsa om några av dessa.

CH Hickson Jinxed By Java
CH Hickson Jinxed By Java

rasen är generellt sett en frisk hundras

Sedan min första kull föddes 2004 har jag fått god kännedom om rasens hälsa. Enstaka sjukdomsfall förekommer och det är då ibland förknippat med tumörer hos äldre hundar.  Överlag upplever jag dock rasen frisk och stark och jag tycker den behåller hälsan upp i åldern. Den blir ofta gammal, upp till 15 år är inget ovanligt. 

höftledsdysplasi 

HD är förkortningen av höftledsdysplasi och det förekommer inom rasen. Det är dock mycket sällan det ger kliniska symtom som hälta och stelhet i unga år.. Vi använder oss av röntgade föräldradjur och vi gör detta för att vi vill veta vad vi avlar på, Vi vill inte riskera att para två individer som har dysplasi med varandra. så höftledsröntgen ät ett verktyg vi använder  i förebyggande syfte och framförallt för en fortsatt hållbar ras. 


Hickson Haze
Hickson Haze

vaccinationsreaktioner och såriga öronkanter

När man pratar om pinschers hälsa så är det två saker som jag tycker är viktigt att delge information om och det är vaccinationsreaktioner och såriga örsnibbar. Ur en valpköpares synvinkel så är detta något som kan upplevas märkbart jobbigt så jag vill gärna lyfta dessa tillstånd. Det är just tillstånd och inget en pinscher dras med hela livet. Dock kan det vara nog så jobbigt även om det bara är för en kort tid. Vaccinationsreaktioner går över på några dagar med rätt behandling och såriga öronkanter kan man få dras med i flera månader och kanske längre än så. Det som är bra att veta när man ska köpa valp är att långt ifrån alla valpar drabbas av en reaktion på vaccinet vid 12 veckors sprutan eller får problem med sina örsnibbar. 

Halvsyskonen Hickson Jingle By Jenta och Hickson Kudos for Kumulus
Halvsyskonen Hickson Jingle By Jenta och Hickson Kudos for Kumulus

ögonsjukdomar

Inom rasen förekommer det ögonsjukdomar såsom olika typer av katarakter samt phtvl. Katarakt är grå starr som är en grumling av ögats lins. Beroende på vart i linsen grumlingen sitter kan synen påverkas. Några små prickar på linsens yta påverkar märkbart medan en massa av en grumling kan påverka synen. Dessa sjukdomar kan vara ärftliga och speciellt anses de vara det om de uppstår tidigt i hundens ålder. Det finns även senila katarakter som anses vara icke ärftliga och beror på ålderdom.  Vi använder oss av ögonlysta föräldradjur i avel. 

Hickson Luna Lovelight
Hickson Luna Lovelight